maandag 27 februari 2017

Leraaropleiding docent nederlands

Op het Windesheim kun je de Lerarenopleiding Nederlands volgen.Als leraar Nederlands breng je leerlingen de grammatica en spelling van de Nederlandse taal bij. Daarbij probeer je ze zoveel mogelijk over de Nederlandse literatuur en andere culturele vormen te leren. Om je in te kunnen leven in de belevingswereld van je leerlingen ben je ook op de hoogte van de nieuwe communicatievormen onder jongeren en weet je welke boeken en films favoriet zijn.

Op het NHL Hogeschool kun je de Leraar Nederlands (2e Graads) volgen.Foutloos Nederlands kunnen schrijven. Jezelf goed kunnen uitdrukken of iets zó kunnen verwoorden dat je anderen overtuigt. De kern uit een tekst halen. Het lijkt misschien simpel, maar dat is het voor veel jongeren niet. Wie goed Nederlands leert, heeft daar zijn leven lang profijt van. Voor u als docent is dan ook een belangrijke taak weggelegd.

Op het NHL Hogeschool kun je de Leraar Nederlands (1e Graads) volgen.Bent u in het bezit van een tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands en overweegt u om uw loopbaan een nieuwe impuls te geven? Dan is dit een uitstekend moment om aan een masteropleiding Nederlands te beginnen. U verdiept en verbreedt uw kennis en studeert af op een onderzoek. NHL Hogeschool verzorgt de master eerstegraads opleiding samen met de Rijksuniversiteit Groningen.

Op het NHL Hogeschool kun je de Leraar Nederlands volgen.Gaat jouw hart sneller kloppen bij het horen van een mooie Nederlandse zin? Weet jij alles van de d’s en t’s en wil jij de Nederlandse grammatica op een duidelijke manier uitleggen aan jongeren? Wil jij je leerlingen enthousiast maken voor Nederlandse literatuur? Dan is de opleiding tot Leraar Nederlands echt iets voor jou.

Op het Hogeschool van Amsterdam kun je de Lerarenopleiding Nederlands volgen.Taal is een belangrijk sociaal instrument. In de dagelijkse omgang, in contacten tussen instellingen, overheden, bedrijven, leerlingen, burgers en klanten. En natuurlijk is een groot deel van onze cultuur verankerd in taal. Taal leeft, ontwikkelt zich voortdurend en is van ons allemaal. Aan de HvA leiden we je op tot een leraar Nederlands die leerlingen helpt de taal te beheersen en in te zetten voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Op het Hogeschool Rotterdam kun je de Lerarenopleiding Nederlands volgen.Je leert hoe de taal in elkaar zit: taalkunde is meer dan het grammaticaal goed benoemen van onderwerp en lijdend voorwerp! Je leert geschreven teksten analyseren en zelf teksten schrijven; je leert hoe je een goede presentatie voorbereidt en houdt, maar ook hoe je een 'optreden' van anderen - of dat nu een medestudent is of een acteur op het toneel - kritisch kunt beoordelen. Bovenal leer je kennis op een overtuigende manier over te brengen op leerlingen.

Op het kun je de Lerarenopleiding Nederlands volgen.Na afronding van een master of doctoraal in de Nederlandse taal en cultuur kun je een eenjarige lerarenopleiding volgen. De opleiding leidt tot een tweede mastergraad en een eerstegraads lesbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding.

Op het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Uv kun je de Lerarenopleiding Nederlands volgen.Binnen deze opleiding gaat het over heel specifieke, vakdidactische aspecten, zoals de vraag hoe je op een zinvolle manier jongeren kunt leren discussiëren, maar ook heb ik heel veel geleerd over het puberbrein, orde houden, werkvormen, feedback geven, leerstijlen, etcetera.

Op het Centrum voor Nascholing kun je de Docent NT2 (Post-HBO opleiding) volgen.Door de aanscherping van de inburgeringseisen wordt NT2 onderwijs steeds belangrijker. Hoewel voor NT2 geen aparte bevoegdheid bestaat, is NT2 wel een ‘vak apart’. Deze vakbekwaamheid kunt u verwerven in deze post-HBO opleiding tot docent NT2. Voor wie? Iedereen die werkt of wil gaan werken als NT2-docent met volwassenen of op een VO-school waar NT2 gegeven wordt. Een afgeronde HBO-opleiding is een vereiste voor deelname. Resultaat - U professionaliseert uw vakbekwaamheid en docentencompetenties in relatie tot NT2. - U ontvangt het certificaat Docent Nederlands als tweede taal. Inhoud en werkwijze De opleiding is duaal en vereist is daarom dat u minimaal vijf uur per week NT2 geeft aan inburgeraars of andere taalverwervers. Dit kan eventueel in de vorm van een stage. In de opleiding komen vier thema’s aan bod: de kenmerken van de cursist, de didactiek van NT2, docentenvaardigheden en de lerende docent. De eigen praktijk staat centraal tijdens de opleiding. De theorie wordt grotendeels door middel van opdrachten verwerkt. De didactische ict-toepassingen zijn geïntegreerd in de opleiding. De bijeenkomsten zijn afwisselend plenair (theorie) en in subgroepen (opdrachtbespreking). Wanneer en waar De opleiding duurt twintig bijeenkomsten. Zie voor actuele data en tijden de website van het Centrum voor Nascholing Amsterdam (via onderstaande link).

Op het Hogeschool Utrecht, Centrum Archimedes kun je de Opleiding docent NT2 (Cursus) volgen.De belangstelling voor het leren van het Nederlands als tweede taal is groot en een belangrijk maatschappelijk gegeven. Voor goede inburgeringstrajecten zijn gekwalificeerde NT2-docenten een voorwaarde. Ook in het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo is het noodzakelijk om het Nederlands en het Nederlands als tweede taal voor meertalige leerlingen en studenten te verbeteren. Hiermee stijgt de vraag naar vakkundige NT2-docenten en taalcoaches die vorm geven aan taalbeleid. U leert de theorie en didactiek van tweedetaalverwerving, en reflecteert op uw eigen ontwikkeling als docent NT2. De opleiding heeft een duaal karakter: naast de studie werkt u of loopt u stage in het NT2-werkveld. Uw lespraktijk bepaalt voor een deel de inhoud van de opdrachten en presentaties. Verder leert u hoe u studenten kunt stimuleren en effectief kunt begeleiden in zelfstandig leren. Andere aandachtspunten zijn inzet van ICT en het taalleren buiten de lessen. Er is veel aandacht voor de eisen voor en de voorbereiding op het Staatsexamen NT2 en duale trajecten.

Op het Driestar Hogeschool kun je de Leraar Nederlands volgen.Heb je altijd al iets met de Nederlandse taal gehad en wil je je kennis graag aan anderen overdragen? Wellicht is de studie Nederlands dan iets voor jou! Met een enthousiaste groep studenten ga je aan de slag met de taal waar je van houdt. Bovendien bereid je je goed voor op het leraarschap. Het diploma geeft je bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van havo en vwo en in alle leerjaren van het vmbo en het mbo.

Op het Hogeschool INHOLLAND kun je de Leraar Nederlands volgen.De tweedegraads Lerarenopleidingen voor het leergebied Mens & Taal leiden je op tot Bachelor of Education, met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Nederlands, Engels, Duits of Frans. Met deze bevoegdheid kun je lesgeven in het voortgezet onderwijs (vmbo en de onderbouw van havo en vwo) en in het middelbaar beroepsonderwijs, ofwel de sector beroeps- en volwasseneneducatie (vo/bve). Scholen staan tegenwoordig te springen om leraren die in meer dan één vak kunnen lesgeven. Daarom word je, naast de bevoegdheid in een vak naar keuze, opgeleid tot expert in taalverwerving zodat je leerlingen ook bij het leren van andere talen kunt helpen.

Op het Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kun je de Lerarenopleiding Nederlands volgen.Vind het je geweldig om bezig te zijn met literatuur, jeugdboeken, romans, creatief en zakelijk schrijven? En wil je je passie voor de Nederlandse taal overbrengen op jongeren? Dan is de lerarenopleiding Nederlands dé opleiding voor jou! Breed, gevarieerd en creatief. Zo typeren studenten de opleiding. Tijdens de opleiding tot leraar Nederlands ben je vrijwel constant aan het lezen, schrijven, discussiëren, spelen en experimenteren met de Nederlandse taal. Daarnaast leer je ook hoe je kennis kunt overdragen op leerlingen. Daarmee kun je veel voor hen betekenen. Met het correct overbrengen van de Nederlandse taal begeleidt je jouw leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. Op de lerarenopleiding Nederlands van de HAN helpen we je de leraar te worden die jij wilt zijn. Deskundige docenten geven je inzicht in theorie. Die pas je meteen toe in de praktijk op je stageschool. Natuurlijk onder begeleiding van je mentor en stagebegeleider. We stellen behoorlijk wat eisen aan je, maar laten je ook vrij om jouw leerweg te volgen in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Lees op de weblog www.leraarworden.com de ervaringen van onze (oud)studenten en stel ook je vragen!

Op het Hogeschool Utrecht, Bachelor opleidingen thema Ond kun je de Lerarenopleiding Nederlands 2e graads volgen.Na de hbo Lerarenopleiding Nederlands van Hogeschool Utrecht heb je je tweedegraads lesbevoegdheid en kun je Nederlands geven in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tijdens deze studie doe je veel praktijkervaring op.

Adverteerders

Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst
Copyright Docent Nederlands